Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie nr 01 2015

Ogłoszenie nr 01 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
01/2015
Stanowisko
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Komórka organizacyjna/Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 277
Dzielnica
Targówek
Termin
22-06-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wymiar etatu: 18 h

Liczba etatów: 1 etat

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej:

·         posiada obywatelstwo polskie,

·         spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

·         posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

·         przestrzega podstawowych zasad moralnych

 

wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne

 

wymagania konieczne

umiejętność pracy z dziećmi;  umiejętność współpracy w zespole; chętnie widziane kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odpowiedzialność; sumienność; wysokie osiągnięcia zawodowe

 

wymagania dodatkowe

sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność,

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. - Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 29.06. 2015 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01/2015”. Decyduje data wpływu oferty
do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

10.07.2015 r. Opublikowanie wyników rekrutacji. 

Lista osób, które zgłosiły swoją kandydaturę  na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w SP277 od 1 września 2015 r. – oferta nr 01/2015:

1. Beata Gruźlińska

2. Dorota Kraszewska

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 277 została wybrana Pani Beata Gruźlińska. Pani Gruźlińska posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną w zakresie nauczania przedmiotu edukacja wczesnoszkolna, znajomością zadań stawianych nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej w szkole zgodnie z wymogami prawa i specyfiką placówki. Wykazała się umiejętnością organizacji pracy własnej i zawodowej, otwartością na własny rozwój. Posiada wystarczające doświadczenie do prowadzenia zajęć w szkole.

 

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 18-06-2015
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 08-07-2015
Zatwierdzający Głowacka Maria 08-07-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2015
Liczba odwiedzin: 763
Rejestr zmian