Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie nr 02 2015

Ogłoszenie nr 02 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
02/2015
Stanowisko
Nauczyciel plastyki
Komórka organizacyjna/Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
Dzielnica
Targówek
Termin
22-06-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wymiar etatu: 16 h

Liczba etatów: 0,88 etatu

 

Główne obowiązki

1.    Prowadzenie zajęć z lekcyjnych z zakresu plastyki.

2.    Opieka i nadzór nad uczniami.

3.    Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

 

wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne

 

wymagania konieczne

staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 10 lat;  stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany, umiejętność współpracy w zespole; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odpowiedzialność; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia; wysokie osiągnięcia zawodowe

 

wymagania dodatkowe

sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. - Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 29.06. 2015 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 02/2015”. Decyduje data wpływu oferty
do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

10.07.2015 r. Opublikowanie wyników rekrutacji.

Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert – nr 02 - 2015 na stanowisko nauczyciela plastyki w szkole od 1 września 2015 r.

1. Agata Szuba

Złożono tylko jedną ofertę, która spełnia wymogi naboru.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela plastyki w Szkole Podstawowej Nr 277 została wybrana Pani Agata Szuba. Pani Szuba posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną w zakresie nauczania przedmiotu plastyka, znajomością zadań stawianych nauczycielowi plastyki w szkole zgodnie z wymogami prawa i specyfiką placówki. Wykazała się umiejętnością organizacji pracy własnej i zawodowej, otwartością na własny rozwój. Posiada wystarczające doświadczenie do prowadzenia zajęć w szkole. Jej staż pracy wynosi ponad 10 lat.

 

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 18-06-2015
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 08-07-2015
Zatwierdzający Głowacka Maria 08-07-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2015
Liczba odwiedzin: 730
Rejestr zmian