Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie nr 09 2015

Ogłoszenie nr 09 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
09/2015
Stanowisko
Woźna
Komórka organizacyjna/Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
Dzielnica
Targówek
Termin
22-06-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wymiar etatu: 40 godz./tyg.

Liczba etatów: 1 etat

 

Termin zatrudnienia

Umowa od 1.08.2015 r.

 

Główne obowiązki

Do podstawowych zadań woźnej należy:

- sprzątanie, mycie i dbanie o czystość pomieszczeń szkolnych;

 - pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły;

- pilnowanie porządku na korytarzu;

- zwracanie uwagi na zmianę obuwia uczniów;

- utrzymywanie w należytej czystości sanitariatów;

 

wykształcenie: zawodowe

 

wymagania dodatkowe

sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dobry stan zdrowia

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. - Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 29.06. 2015 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 09/2015”. Decyduje data wpływu oferty
do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

10.07.2015 r. opublikowanie wyników rekrutacji

Lista osób, które zgłosiły swoją kandydaturę   na stanowisko woźnej  (nr ogłoszenia – 09/2015).

1.Małgorzata Sitek

2.Danuta Tomalska

 W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko woźnej została wybrana Pani Danuta Tomalska.  Pani Tomalska spełnia wymagania stawiane na tym stanowisku. Wykazała się znajomością opisanego stanowiska pracy. Jest komunikatywna, dyspozycyjna.

 

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 18-06-2015
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 08-07-2015
Zatwierdzający Głowacka Maria 08-07-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2015
Liczba odwiedzin: 698
Rejestr zmian