Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie nr 08 2015

Ogłoszenie nr 08 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
08/2015
Stanowisko
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Komórka organizacyjna/Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
Dzielnica
Targówek
Termin
22-06-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wymiar etatu: 25 h

Liczba etatów: 1 etat

 

Główne obowiązki

1. 1. Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.    Dokonywanie diagnoz i obserwacji dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.

3.   Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca w tym zakresie z rodzicami i terapeutami pracującymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.  Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

5. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

6.      Integrowanie grupy.

7.      Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami.

8.      Praca w zespole przedmiotowym.

9.    Przygotowanie dzieci do prezentacji i występów.

10.      Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

 

wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne

 

wymagania konieczne

umiejętność współpracy w zespole; umiejętność współpracy z rodzicami; potwierdzona kwalifikacjami znajomość języka angielskiego; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odpowiedzialność; umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia

 

wymagania dodatkowe

sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, zdolności plastyczne i muzyczne

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. - Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 29.06. 2015 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 08/2015”. Decyduje data wpływu oferty
do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

10.07.2015 r. opublikowanie wyników rekrutacji

Lista osób, które zgłosiły swoją kandydaturę  na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej 277  od 1 września 2015 r. – oferta nr 07 – 2015:

Lp. Imię i nazwisko 

1.      Joanna Sasin

Złożono tylko jedną ofertę, która spełnia wymogi naboru. W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego została wybrana Pani Joanna Sasin.  Pani Joanna Sasin  wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną wymaganą na proponowanym stanowisku, znajomością podstawy programowej wychowania przedszkolnego, umiejętnością organizacji pracy własnej i pracy z grupą przedszkolną. Wykazała się znajomością metodyki i form pracy z dziećmi 3 -letnimi oraz wiedzą na temat rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci. Posiada bogate doświadczenie zawodowe.

 

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 18-06-2015
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 08-07-2015
Zatwierdzający Głowacka Maria 08-07-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2015
Liczba odwiedzin: 789
Rejestr zmian