Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje Szkoły Podstawowej Nr 277

Szkoła Podstawowa Nr 277 w Warszawie jest szkołą publiczną:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje:
      a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 
      b) ramowy plan nauczania;

5) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  zasady
oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów


Kompetencje Dyrektora szkoły określa art.39 ust. 1-3ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991(Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) oraz Statut Szkoły Podstawowej w Warszawie.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.41 ust.1-2 oraz art.42 ust. 1-3ustawy o systemie oświaty oraz Statut Szkoły Podstawowej w Warszawie.

Kompetencje samorządu uczniowskiego określa art. 55 ust.5 pkt.1-6 ustawy o systemie oświaty oraz Statut Szkoły Podstawowej w Warszawie.

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty oraz Statut Szkoły Podstawowej w Warszawie oraz regulamin działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Warszawie.

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 24-11-2011
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 28-11-2012
Zatwierdzający Głowacka Maria 28-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-11-2012
Liczba odwiedzin: 1355
Rejestr zmian